Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§127-146

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-08-27
Datum då anslag tas ner: 2020-09-18

Sekreterare: Anton Johansson