Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§147-167

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-24
Datum då anslag tas ner: 2020-10-16

Sekreterare: Anton Johansson