Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 168 - 198

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-22
Datum då anslag tas ner: 2020-11-13

Sekreterare: Anton Johansson