Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 199 - 225

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-20
Datum då anslag tas ner: 2020-12-12

Sekreterare: Anton Johansson