Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 226 - 250

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-23
Datum då anslag tas ner: 2021-01-14

Sekreterare: Anton Johansson