Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1 - 24

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-02
Datum då anslag tas ner: 2021-02-24

Sekreterare: Anton Johansson