Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 25 - 46

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-26
Datum då anslag tas ner: 2021-03-20

Sekreterare: Anton Johansson