Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 73 - 102

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-30
Datum då anslag tas ner: 2021-05-22

Sekreterare: Anton Johansson