Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 103 - 138

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-27
Datum då anslag tas ner: 2021-06-18

Sekreterare: Anton Johansson