Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 139 - 173

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-23
Datum då anslag tas ner: 2021-07-15

Sekreterare: Anton Johansson