Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 174 - 180

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-30
Datum då anslag tas ner: 2021-07-22

Sekreterare: Anton Johansson