Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§214 - 253

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-30
Datum då anslag tas ner: 2021-10-22

Sekreterare: Martina Svartz