Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 254-283

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-10-22
Datum då anslag tas ner: 2021-11-13

Sekreterare: Martina Svartz