Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§315-325

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-20
Datum då anslag tas ner: 2022-01-11

Sekreterare: Martina Svartz