Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§8-9

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-01-28
Datum då anslag tas ner: 2022-02-19

Sekreterare: Martina Svartz