Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§1-7, §§10-36

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-01
Datum då anslag tas ner: 2022-02-23

Sekreterare: Martina Svartz