Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§37-49, §§51-61

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-08
Datum då anslag tas ner: 2022-03-30

Sekreterare: Birgitta Thedvall