Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §74

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-23
Datum då anslag tas ner: 2022-04-14

Sekreterare: Martina Svartz