Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§62-73, §§75-89

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-30
Datum då anslag tas ner: 2022-04-21

Sekreterare: Martina Svartz