Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§90-121

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-29
Datum då anslag tas ner: 2022-05-21

Sekreterare: Martina Svartz