Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§122-128, §§131-132, §§134-155

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-31
Datum då anslag tas ner: 2022-06-22

Sekreterare: Martina Svartz