Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§156-198

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-24
Datum då anslag tas ner: 2022-07-16

Sekreterare: Martina Svartz