Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§199-232

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-08-30
Datum då anslag tas ner: 2022-09-21

Sekreterare: Martina Svartz