Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§233-257

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-10-03
Datum då anslag tas ner: 2022-10-25

Sekreterare: Martina Svartz