Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §271

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-10-26
Datum då anslag tas ner: 2022-11-17

Sekreterare: Martina Svartz