Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§258-270, §§272-287

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-09
Datum då anslag tas ner: 2022-12-01

Sekreterare: Martina Svartz