Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§287-312

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-30
Datum då anslag tas ner: 2022-12-22

Sekreterare: Martina Svartz