Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktiosnnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§313-336

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-21
Datum då anslag tas ner: 2023-01-12

Sekreterare: Martina Svartz