Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §50

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-22
Datum då anslag tas ner: 2023-03-16

Sekreterare: Martina Svartz