Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§64-92

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-28
Datum då anslag tas ner: 2023-04-19

Sekreterare: Wilma Karlsson