Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §107

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-04-26
Datum då anslag tas ner: 2023-05-18

Sekreterare: Martina Svartz