Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 93-106, §§108-123.

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-04-28
Datum då anslag tas ner: 2023-05-20

Sekreterare: Martina Svartz