Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§132-134

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-24
Datum då anslag tas ner: 2023-06-15

Sekreterare: Martina Svartz