Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§177-199

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-08-25
Datum då anslag tas ner: 2023-09-16

Sekreterare: Martina Svartz