Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 124-131, §§135-150

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-26
Datum då anslag tas ner: 2023-06-17

Sekreterare: Martina Svartz