Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§44-49, §§51-63

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-13
Datum då anslag tas ner: 2023-04-04

Sekreterare: Martina Svartz