Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 50

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-24
Datum då anslag tas ner: 2022-03-18

Sekreterare: Birgitta Thedvall