Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 147

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-08-28
Datum då anslag tas ner: 2020-09-19

Sekreterare: Arasteh Heinemann