Tillkännagivande

Organ: Näringslivsutskottet

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1 - 7

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-16
Datum då anslag tas ner: 2023-03-10

Sekreterare: Kristin Karlsson