Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 32-59

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-27
Datum då anslag tas ner: 2023-03-21

Sekreterare: Isabella Tana