Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-21

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-01-15
Datum då anslag tas ner: 2019-02-06

Sekreterare: Elin Hellström