Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 22-36

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-20
Datum då anslag tas ner: 2019-03-14

Sekreterare: Elin Hellström