Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 37-55

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-19
Datum då anslag tas ner: 2019-04-10

Sekreterare: Elin Hellström