Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 56-107

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-04-24
Datum då anslag tas ner: 2019-05-16

Sekreterare: Elin Hellström