Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 108-138

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-24
Datum då anslag tas ner: 2019-06-15

Sekreterare: Elin Hellström