Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 139-163

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-18
Datum då anslag tas ner: 2019-07-10

Sekreterare: Elin Hellström