Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 196-213

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-17
Datum då anslag tas ner: 2019-10-09

Sekreterare: Elin Hellström