Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 214-238

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-16
Datum då anslag tas ner: 2019-11-07

Sekreterare: Elin Hellström