Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 239-273

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-21
Datum då anslag tas ner: 2019-12-13

Sekreterare: Elin Hellström