Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 274-292

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-18
Datum då anslag tas ner: 2020-01-09

Sekreterare: Elin Hellström